Catechisatie

Wat zijn catechisatie en Openbare Geloofsbelijdenis?

Het begint met het volgen van catechisatie. Dit is onderwijs dat in onze gemeente gegeven wordt aan de jongeren vanaf twaalf jaar. Tijdens de catechisatie krijgen de jongeren les over de Bijbel, de Geloofsbelijdenis en de Catechismus. De ontwikkeling van de jongeren en hun positie als kinderen van God midden in de wereld zijn hierbij een belangrijk onderwerp. Catechisatie gaat niet per se om kennis op zichzelf, maar om het leven als kind van God en om uiteindelijk te komen tot een publieke keuze voor God. Dit noemen we de Openbare Geloofsbelijdenis.

Wat houdt dat in?

Belijden is beamen dat wat in de Bijbel staat waar is en dat je de Bijbel als Gods Woord erkent. Belijden is niet letterlijk herhalen, maar in eigen woorden vertellen wat er in de Bijbel staat. Het is daarom ook uitkomen voor wat je gelooft. Geloven is voor waar aannemen wat God in de Bijbel liet opschrijven door zijn profeten, apostelen en andere bijbelschrijvers. Jongeren die hun geloof in het openbaar belijden, komen uit voor de eigen en persoonlijke band die zij hebben en voelen met God.

Wanneer gebeurt dit?

Jongeren in onze kerk doen Openbare Geloofsbelijdenis wanneer zij God hebben leren kennen en Jezus als hun Verlosser erkennen. Dat heeft met liefhebben te maken, ze willen in hun verdere leven Hem overal bij betrekken. Belijdenis is dan ook geen examen in de zin dat de bijbelkennis getoetst wordt. Uiteraard is het belangrijk dat de jongeren weten wie God is en wat Jezus voor hen gedaan heeft, maar het is minstens zo belangrijk dat ze begrijpen wat God hun heeft beloofd en dat zij zich bij Hem veilig en geborgen voelen. Dat maakt de belijdenis ook zo persoonlijk. Het is de belijdenis van hun geloof! Door openbaar in de kerk hun geloof te belijden tijdens de Openbare Geloofsbelijdenis zeggen ze officieel dat ze bij God en zijn gemeente willen horen en zich aan willen sluiten bij de 'kerk van alle eeuwen en plaatsen'.

Hoe gaat dit?

Zoals eerder aangegeven volgt een jongere vanaf zijn/haar twaalfde jaar catechisatie en groeit hij/zij naar een persoonlijke overtuiging om met heel het hart ja te zeggen tegen God. Veel jongeren doen belijdenis wanneer ze begin twintig zijn, maar het kan ook op oudere leeftijd. Na een gesprek met de kerkenraad wordt de persoon toegelaten en tijdens een speciale kerkdienst wordt dit bevestigd.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wil jij je aanmelden of heb je meer vragen, neem dan gerust contact op met een kringouderling of met de jeugdouderling. Catechisatie wordt normaal gesproken eennmaal per week gegeven in verschillende groepen die naar leeftijd zijn ingedeeld.


Agenda

 

Abonneer je op onze agenda