Catechisatie

Wat zijn catechisatie en Openbare Geloofsbelijdenis?

Het begint met het volgen van catechisatie. Dit is onderwijs dat gegeven wordt aan de jongeren vanaf twaalf jaar in onze gemeente. Tijdens de catechisatie krijgen de jongeren les over de Bijbel, de Geloofsbelijdenis en de Catechismus. De ontwikkeling van de jongeren en hun positie als kinderen van God midden in de wereld zijn hierbij een belangrijk onderwerp. Catechisatie gaat niet persé om kennis op zichzelf, maar om het leven als kind van God en om uiteindelijk te komen tot een publieke keuze voor God. Dit noemen we de Openbare Geloofsbelijdenis.

Wat houdt dat in?

Belijden is beamen wat in de Bijbel staat waar is en dat je het eens bent met Gods woord. Belijden is niet letterlijk herhalen, maar in eigen woorden vertellen wat er in de Bijbel staat. Het is daarom ook uitkomen voor wat je gelooft. Geloven is voor waar aannemen wat God in de Bijbel liet opschrijven door zijn profeten. Jongeren die hun geloof in het openbaar belijden, komen uit voor hun eigen en persoonlijke band die zij hebben en voelen met God.

Wanneer gebeurt dit?

Jongeren in onze kerk doen Openbare Geloofsbelijdenis wanneer zij God hebben leren kennen en Jezus als hun verlosser hebben aangenomen. Dat heeft met liefhebben te maken en het leven verder met Hem doorgaan en Hem overal bij betrekken. Belijdenis is dan ook geen examen in de vorm dat de Bijbelkennis getoetst wordt. Uiteraard is het belangrijk dat ze weten wie God is en wat Jezus voor hen gedaan heeft maar het is minstens zo belangrijk ze begrijpen van wat God hen heeft beloofd en dat zij zich bij Hem veilig en geborgen voelen. Dat maakt de belijdenis ook zo persoonlijk. Het is de belijdenis van hun geloof! Door openbaar in de kerk hun geloof te belijden tijdens de Openbare Geloofsbelijdenis zeggen ze officieel dat ze bij God en zijn gemeente te willen horen en zich aan te sluiten bij de ''kerk van alle eeuwen en plaatsen''.

Hoe gaat dit?

Zoals eerder aangegeven volgt een jongere vanaf zijn/haar twaalfde jaar catechisatie en groeit deze naar een persoonlijke overtuiging om met heel het hart ja wilt zeggen tegen God in zijn of haar leven. Veel jongeren doen belijdenis wanneer ze begin twintig zijn, maar ook op oudere leeftijd wordt belijdenis gedaan. Na een gesprek met de kerkraad wordt de persoon toegelaten en tijdens een speciale kerkdienst wordt dit bevestigd.

Hoe kan ik mij aanmelden?

Wil jij je aanmelden of heb je meer vragen, neem dan gerust contact op met een kringouderling of met de jeugdouderling. Catechisatie wordt normaal gesproken éénmaal per week gegeven in verschillende groepen, die per leeftijd zijn ingedeeld.