Hulp

 

Diaconie

 

“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is” – Lucas 6:36


Barmhartigheid = hulp bieden aan mensen die geestelijke of lichamelijke problemen ervaren. Een bijbelse opdracht voor iedereen en in het bijzonder voor de diaconie.
Misschien zijn er zorgen of problemen waar je hulp bij nodig hebt. Bijvoorbeeld financiële zorgen, praktische hulpvragen, ziekte of eenzaamheid. Daarmee kun je terecht bij de diaconie. De diakenen denken graag met je mee. Er kunnen gemeenteleden ingezet worden om elkaar verder te helpen.
Waar nodig kan financiële ondersteuning worden geboden. Of we zoeken naar organisaties die meer gespecialiseerde hulp kunnen bieden.

Blijf niet zitten met je hulpvraag, maar neem contact op met de diaconie.

Wil jij je dienende gaven graag inzetten in de gemeente? Dan horen we dat ook graag!

E-mail: diaconie@vasteburchtkerk.nl