Kinderwerk

In de gemeente zijn meerdere mensen actief met kinderwerk. Maar ook tijdens kerkdiensten wordt er aandacht aan de kinderen besteed, zoals bij het kindermoment. Tijdens dit moment wordt er een klein onderwerp op kinderniveau aangeboden aan de hand van hulpmiddelen. Hierdoor wordt op een speelse manier uitgelegd waar dienst over gaat.

Daarnaast is er de bijbelclub/kindernevendienst en voor de oudere kinderen On-Track.

De Schatgravers

De Schatgravers zijn er om de week in de kerk, dit is een bijbelclub voor de kinderen van 3 jaar t/m groep 5 te hebben. Normaal gesproken beginnen we vóór de schriftlezing in de dienst, na het kort gebed gaan de kinderen de kerkzaal uit om bijbelclub te houden. Dit zal op de beamer aangegeven worden. Tijdens de collecte komen zij terug en gaan zij weer bij hun ouders zitten.
De leiding van De Schatgravers ligt in de handen van ouders en gemeenteleden, en jongeren uit de gemeente helpen mee in de kerk.

Aanspreekpunt: Hans Jelle den Boer

On Track, pre-cath voor kinderen uit groep 6-8

Voor kinderen die in groep 6, 7 of 8 zitten is er pre-catechisatie. Het doel hiervan is om, naast bijbelonderwijs, kinderen samen te laten leren, werken en beleven hoe goed het is om samen kerk te zijn. We willen hun al jong plezier laten beleven aan het samen bezig zijn met de Bijbel, in een setting waar ze zich veilig voelen, plezier hebben en zo samen naar God toe mogen groeien.
We houden elke drie weken op zaterdag van 18 – 20 uur On Track houden, met elke week een maaltijd die door ouders, om de beurt, wordt gekookt. 
We gebruiken de methoden On Track en Materialen van Timotheüs voor kinderen van 10-12 jaar.

 

Abonneer je op onze agenda