Doneren & Financiën

Hoe kan ik geven?

Het is mogelijk om op meerdere manieren te doneren aan onze gemeente. Tijdens kerkdiensten wordt aangegeven waarvoor er gecollecteerd wordt. In het algemeen is dit voor een goed doel dat ondersteuning kan gebruiken. Wilt u geven? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

- Voorkeur: 'Mijn Gemeente' App / QR code / Website
- Geld overmaken naar de rekening van de diaconie
- Collectebonnen gebruiken tijdens de fysieke kerkdiensten
- Contant geld geven tijdens fysieke kerkdiensten

Gebruik van de apps of van de bankrekening van de diaconie maakt aangifte bij de Belastingdienst gemakkelijker.

Handleidingen:
Mijn Gemeente App (Pay): Geven via iDeal. Handleiding

 

Periodieke gift

Het is mogelijk om een overeenkomst te sluiten voor een langere periode. Hiermee hebt u extra belastingvoordeel:

Het gaat om een periodieke gift wanneer:

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen.
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in één keer betaalt, maar u moet dus minstens één keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging. Voor de kerk is de naam van de instelling: Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwijndrecht-Groote Lindt; het RSIN/fiscaal nummer is: 820461829. Het transactienummer wordt verstrekt door de penningmeester.
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

In de bijlage vindt u het formulier dat ingevuld dient te worden. Hebt u vragen? Neem dan contact met de penningmeester. 

Formulier Periodieke gift