Doneren & Financiën

Hoe kan ik geven?

Het is mogelijk om op meerder manieren te doneren aan onze gemeente. Tijdens kerkdiensten wordt aangegeven waarvoor er gecollecteerd wordt. In het algemeen is dit voor een goed doel wat ondersteuning kan gebruiken. Wilt u geven? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

- Geld overmaken naar de rekening van de diaconie (zie hieronder)
- Collecte bonnen gebruiken tijdens de fyzieke kerkdiensten
- Contant geld geven tijdens fyzieke kerkdiensten
- Mijn Gemeente app gebruiken. (te downloaden via de app/play store)
- Givt app gebruiken (te downloaden via de app/play store)

Door de apps of over te maken is het makkelijker om het aan te geven bij de belastingsdienst.

Digitaal geven via een app:

Via een app geven wordt een deel afgeroamd naar de provider die de service aanbied. Zogenaamde handelings kosten. Wij willen hierin zo transparant mogelijk zijn. Hier onder een tabel van wat er word afgeroomt van u gegeven bedrag met de volgende middelen:

We blijven deze middelen gebruiken, omdat dit het gemak van geven bevorderd.

Handleidingen:
Mijn gemeente app Mollie: Geven via iDeal handleiding
Mijn gemeente app Machtiging (alleen voor leden): Automatische incasso app handleiding
Givt app: Givt Handleiding

 

Verkoop collectebonnen

In uw bestelling het aantal vellen van een kleur aangeven (per e-mail):
    - vel geel,       20 bonnen à € 1,00    (€ 20,-)
    - vel oranje,    20 bonnen à € 1,50    (€ 30,-)
Tijdens/na uw bestelling het totaalbedrag overmaken naar:
    bankrekening NL79 RABO 0161 0333 77 t.n.v. Geref. Kerk Zwijndrecht

E-mail: collectebonnen@vasteburchtkerk.nl

 

Bankrekening van de diaconie

Bankrekening    NL78 RABO 0161 0314 55
t.n.v. Penningmeester Diaconie Geref. Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt, Zwijndrecht.

Bankrekeningen van de kerk

Bankrekening    NL95 INGB 0000 5294 82
t.n.v. Geref.Kerk van Zwijndrecht-Groote Lindt, Zwijndrecht.
Bankrekening    NL50 RABO 0377 5228 64
t.n.v. Geref.Kerk (vrijgem.) Zwijndrecht-Groote Lindt, Zwijndrecht.

Periodieke gift

Het is ook mogelijk om een overeenkomst te sluiten voor een langere periode. Hiermee heeft u extra belatingsvoordeel:

U hebt een periodieke gift als:

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging.
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

In de bijlage vind u het formulier wat ingevuld dient te worden. Heeft u vragen? Neem dan contact met de penningmeester. 

Formulier Periodieke gift