Doneren & Financiën

Hoe kan ik geven?

Het is mogelijk om op meerdere manieren te doneren aan onze gemeente. Tijdens kerkdiensten wordt aangegeven waarvoor er gecollecteerd wordt. In het algemeen is dit voor een goed doel dat ondersteuning kan gebruiken. Wilt u geven? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

- Geld overmaken naar de rekening van de diaconie (zie hieronder)
- Collectebonnen gebruiken tijdens de fysieke kerkdiensten
- Contant geld geven tijdens fysieke kerkdiensten
- Mijn Gemeente App gebruiken. (te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store)
- Givt app gebruiken (te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store)

Gebruik van de apps of van de bankrekening van de diaconie maakt aangifte bij de Belastingdienst gemakkelijker. 

Digitaal geven (via een app):

Voor het geven via een app wordt een deelvast bedrag afgehouden door de provider die de service aanbiedt. Dat zijn de zogenaamde afhandelingskosten. Wij willen hierin zo transparant mogelijk zijn. Als het te geven bedrag meer dan €1,00 is, zijn de afhandelingskosten door machtigingen via Mijn Gemeente App het laagst. 

Hieronder ziet u een tabel van wat er wordt afgehouden van het door u gegeven bedrag met de volgende mogelijkheden:

We blijven deze mogelijkheden bieden, omdat dit het gemak van geven bevordert.

Handleidingen:
Mijn Gemeente App (Mollie): Geven via iDeal. Handleiding

Givt App: Givt. Handleiding

Periodieke gift

Het is mogelijk om een overeenkomst te sluiten voor een langere periode. Hiermee hebt u extra belastingvoordeel:

Het gaat om een periodieke gift wanneer:

  • de gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen.
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in één keer betaalt, maar u moet dus minstens één keer per jaar een bedrag overmaken naar de (culturele) ANBI of vereniging. Voor de kerk is de naam van de instelling: Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Zwijndrecht-Groote Lindt; het RSIN/fiscaal nummer is: 820461829. Het transactienummer wordt verstrekt door de penningmeester.
  • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
  • de gift uiterlijk stopt bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

In de bijlage vindt u het formulier dat ingevuld dient te worden. Hebt u vragen? Neem dan contact met de penningmeester. 

Formulier Periodieke gift