Meldpunt / Vertrouwens persoon

Meldpunt seksueel misbruik binnen pastorale/kerkelijke relaties

Wordt het meer dan praten?
De kerk een veilige plaats. De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook.Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.
Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft. Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik.
Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl
Mail naar: info@meldpuntmisbruik.nl
Misbruik melden: (06) 810 80 117, (ma - vrij, 9.00 - 17.00)
Vertrouwenspersoon meldpunt (06) 810 80 117 (maandag, dinsdag en donderdag)
Preventiemedewerker (06) 200 54 452 (dinsdag t/m vrijdag)

Interne Vertrouwens Persoon (IVP)

Vertrouwenspersoon binnen onze gemeente is:
Mw. M.M. van der Wal-Roos Abdij 1 tel. (06) 107 29 242
e-mail: ivp@vasteburchtkerk.nl