1. Gaven – de profetie | 1 Korintiërs 14:1-5

Votum en zegenZingen psalm 29:1Lezen psalm 29 vers 3-9Zingen psalm 29:5(Stil) GebedZingen Lb 328:1Lezen 1 Korintiërs 14:1-5 door predikantInleidingLezen 1 Korintiërs 14:6-39PreekZingen  Uw woord is een lamp (Evangelische liedbundel 262)WetVoorbereiding avondmaalZingen Psalm 32:2 (Levensliederen)GebedZingen LB 358:1CollecteZingen Opwekking 710 maak ons tot een zegenZegen Preek Morgendienst (PDF) Inleiding Morgendienst (PowerPoint) Preek Morgendienst (PowerPoint) Als het erg druk […]

Continue reading

Votum = psalm 67:1Zegen Zingen psalm 67:2Gebed Lezen 1 Korintiërs 14 in BGT Zingen Opwekking 689 Spreek o HeerTekst 1 Korintiërs 14:20-22 PreekZingen psalm 87:1(a).2(v) 3(m) 4(a) (Levensliederen)Gelegenheid voor vragenGeloofsbelijdenisZingen Weerklank 206:1-2  (mel.psalm 118)GebedCollecteZingen Lb 444:1Zegen  Preek Middagdienst (PDF) Preek Middagdienst (PowerPoint) Geliefden in Christus,Als je steeds over missionaire gemeente praat en niet meer toekomt aan het bezoeken van jongeren, […]

Continue reading

1 Korintiërs 14 Verwerkingsvragen (PDF)   De profetie = preek morgendienstWat is het verschil tussen profetie als ambt en profetie in de gemeente?Hoe toets je of een profetie echt van de Geest is? Betrek deze teksten erbij.We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet […]

Continue reading

Votum en zegenPsalm 147Zingen psalm 147:1Lezen psalm 147 vers 4-9Zingen psalm 147:4Lezen psalm 147 vers 12-18Zingen psalm 147:7GebedInleidingLezen 1 Korintiërs 1:1-9 en 12:28-13:13Zingen psalm 63:2KindermomentZingen 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker'PreekZingen Weerklank (Wk) 260:1WetZingen Opw.687 Heer wijs mij uw wegMaaike vertelt over catechisatieGebedCollecteZingen Breng ons samen (Sela)Zegen Preek Morgendienst (PDF) Preek Morgendienst (PowerPoint) […]

Continue reading

Votum en zegenZingen psalm 104:6.7.8 (NB).   Gebed Lezen 1 Korintiërs 13 (BGT) Tekst 1 Korintiërs 13:8-10 (NBV) Preek Zingen Weerklank 66:5.6.7. (melodie GK 119) Gelegenheid voor vragen Geloofsbelijdenis HC 21 vr/antw.54-55Zingen psalm 16:1GebedCollecte Zingen Opwekking 705 toon mijn liefde Zegen Preek Middagdienst (PDF) Preek Middagdienst (PowerPoint) Geliefde gemeente,Voor het gesprek in de wijken heb ik een stelling geformuleerd. En die stelling gebruik ik nu […]

Continue reading

1 Korintiërs 13 Verwerkingsvragen (PDF) Wat heb jij in de preek gehoord?Wat betekent het dat de liefde ‘de weg’ wordt genoemd?Wat is de relatie tussen ambt en gave? Betrek de tekst uit Efeziërs erbij.(De verhoogde) Christus is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor […]

Continue reading

Votum en zegenZingen psalm 118:1 (vrouwen; mannen alleen refrein) 7 8 9WetZingen LB 388:5GebedInleidingLezen Handelingen 18: 1-11Lezen 1 Korintiërs 12:1-26Zingen Hand en Voet (Elly&Rikkert)PreekZingen psalm 122:1 (m) 2(v) 3(a), refrein regel 5-6 door allenGetuigenis 1 ServaasZingen “Ik ben” van SelaGebedCollecteZingen GK 114:1-2Zegen Preek Morgendienst (PDF) Preek Morgendienst (PowerPoint) Geliefden in Christus,De Geest van God is […]

Continue reading

Votum en zegenZingen psalm 84:1-2GebedLezen 1 Korintiërs 12:1-11 (BGT)Tekst 1 Korintiërs 12:11PreekZingen GK 103:5-6Gelegenheid tot vragen stellenZingen Lb 320:1 (a) 2(v) 3(m) 4(a)Belijdenis NGB artikel 28GebedCollecteZingen psalm 84:2 3 4 (Nieuwe berijming)Zegen Preek Middagdienst (PDF) Preek Middagdienst (PowerPoint) Geliefden in Christus,Laten we even gaan oppakken waar het vanmorgen over ging. In 1 Korintiërs 12 vers 7 […]

Continue reading

1 Koritiërs 12 Verwerkingsvragen (PDF) Gaven – het feest van de Geest1 Korintiërs 12Hebben we allemaal hetzelfde gehoord in de preek?1. Wat is de functie van de Vader, de Zoon en de Geest inzake je gave(n)2. Welke gaven zijn nodig voor:genade                     :        goede eredienstengemeenschap          :        warme liefdegetuigen                   :        […]

Continue reading