1. Christelijke Liefde | 1 Johannes 3

1 Johannes 3:9 Preek (PDF)Preek (PowerPoint) PreekGeliefden in Christus,Sperma dat in het lichaam van een vrouw komt, heeft een levensduur van maximaal een dag of vijf. Sperma dat buiten het lichaam terechtkomt, kan nog maar enkele uren voortleven.Eh – ja?? Waar hebt u het over?‘We zijn hier om avondmaal te vieren en dan begint hij […]

Continue reading

2. Christelijke Liefde | 1 Johannes 4

1 Johannes 4:7-12 Preek 1 en 2 (PDF)Preek 1 (PowerPoint)Preek 2 (PowerPoint) Preek 1Geliefde gemeente,Los zand of heilig vuur?Zo heet het project waar we mee bezig zijn in de gemeente. Laten we even terugkijken wat er aan de orde kwam.Het eerste thema was de christelijke vrijheid. De Bijbel is een duidelijke richtlijn voor ons leven. […]

Continue reading

3. Christelijke Liefde | Gespreksvragen

1 Johannes 3 en 4 Gespreksvragen (PDF) Los zand of heilig vuur?!Vanaf de morgenstond tot aan het avonduurvul mijn hart opnieuw met heilig vuur.[1]Hebben we allemaal hetzelfde gehoord in de preek?Kan iemand die wedergeboren is, nooit ongelovig worden?Liefde is pijn.Vergelijk 1 Johannes 3:9 met 5:18: wat levert je dat op?In 1 Johannes 4:1-6 gaat het […]

Continue reading

1. Christelijke Tucht | Mattheus 18

De Goede Herder redt via jou (!) Preek (PDF)Preek (PowerPoint) Geliefden in Christus,‘Jullie... jullie hebben geen flauw benul van de liefde die Jezus uitstraalde...,’ zei hij tegen de ouderlingen. Hij kwam al jaren niet of nauwelijks in de kerk en toen hij de keus moest maken zich te bekeren óf niet meer aan het avondmaal te mogen, […]

Continue reading

2. Christelijke Tucht | Gespreksvragen

Mattheus 18 Gespreksvragen (PDF) Los zand of heilig vuur?!Vanaf de morgenstond tot aan het avonduurvul mijn hart opnieuw met heilig vuur.[1]Hebben we allemaal hetzelfde gehoord in de preek?Waarom moet je de zonde in kleine kring houden volgens Jezus?Waarom moet je de zondaar gaan behandelen als ‘een heiden of een tollenaar’?Wat is de relatie tussen dit […]

Continue reading

3. Christelijke Tucht | Werkorde GKV

Werkorde D | De kerkelijke tucht Werkorde D | De kerkelijke tucht (PDF) D. de kerkelijke tucht  D51 karakter en reikwijdte van de tucht D51.1 Aan de verkondiging van het Woord van God en de bediening van de sacramenten is de kerkelijke tucht verbonden.D51.2 De tucht wordt toegepast wanneer er sprake is van ernstige zonde […]

Continue reading

1. Christelijke Vrijheid | Romeinen 14

Christelijke vrijheid = samen God willen dienen in de gemeente Preek 1 (PDF)Preek 1 (PowerPoint)Preek 2 (PDF)Preek 2 (PowerPoint) LEZEN ROMEINEN 14 VERS 5-12Preek 1Geliefde gemeente in Christus,Mag je met elkaar van mening verschillen in de gemeente?En: kunnen wij als gemeente goed met verschil van mening omgaan?Dia 1De Bijbel leert ons dat je verschil van […]

Continue reading

2. Christelijke Vrijheid | Romeinen 15

Christelijke vrijheid betekent dat je verschil van mening kunt hebben over invulling van een heleboel dingen. Maar Paulus bidt erom dat we weer gaan zien waarom we kerk zijn. Preek (PDF)Preek (PowerPoint) Dia 1Christelijke vrijheid = samen God willen dienen in de gemeente persoonlijk geloof echte liefde blijde lof Dia 2Het was een leuk koor. Ze […]

Continue reading

3. Christelijke Vrijheid | Gespreksvragen

Romeinen 14 en 15 Gespreksvragen (PDF) Los zand of heilig vuur ?!Vanaf de morgenstond tot aan het avonduurvul mijn hart opnieuw met heilig vuur[1] Hebben we allemaal hetzelfde gehoord in de preek?Wat is christelijke vrijheid?Wat is de visie van de zwakken en de sterken?Bespreek:De Bijbel geeft de norm aan. De belijdenis van de kerk is onze […]

Continue reading

Nader Bekeken, jrg. 20, nr.2, februari 2013 | Schriftlicht – Pieter van den Berg Artikel (PDF) Ruimte in de kerkdoor Pieter van den Berg Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft eet alleen groenten. Wie alles eet mag […]

Continue reading