1. Gaven – het feest van de Geest | 1 Korintiërs 12:7

Liturgie

 1. Votum en zegen
 2. Zingen psalm 118:1 (vrouwen; mannen alleen refrein) 7 8 9
 3. Wet
 4. Zingen LB 388:5
 5. Gebed
 6. Inleiding
 7. Lezen Handelingen 18: 1-11
 8. Lezen 1 Korintiërs 12:1-26
 9. Zingen Hand en Voet (Elly&Rikkert)
 10. Preek
 11. Zingen psalm 122:1 (m) 2(v) 3(a), refrein regel 5-6 door allen
 12. Getuigenis 1 Servaas
 13. Zingen “Ik ben” van Sela
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen GK 114:1-2
 17. Zegen

Preek

Geliefden in Christus,

De Geest van God is onzichtbaar.
Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet.
Wat zie je dan?

Dia 1

Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen ze ‘vlammen die zich als (!!) vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest.’[1] Dat is typisch de Geest: Hij komt op iedereen. Hij slaat niemand over. En Hij verwarmt je. Hij maakt enthousiast. Dat zegt de Bijbel over de Geest.

Waar zie je de Heilige Geest nu?

Een mooi symbool voor de Geest is de krokus, het teken van de lente. De Geest van God is het die de natuur nieuw leven inblaast, zegt Psalm 104.[2]

Dia 2

En je geloof! Dat doet Hij ook opleven. Wie groeit door de Geest, ziet mooie vrucht verschijnen in zijn of haar leven. Het begint bij de liefde en die neemt de kleur aan van ‘vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing’[3].

Dia 3

De Geest maakt je niet alleen mooi, maar ook inzetbaar. Je ziet Hem in de gaven waarmee velen van jullie bezig zijn in de kerk – staat er in onze tekst:

NBV:

in iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

NBG:

aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

De ‘openbaring van de Geest’ betekent dat de Geest zichtbaar wordt. Hij die alles zo graag laat (op)bloeien, versiert Christus’ gemeente met gaven. Daarom is het thema:

Dia 4


GAVEN = het feest van de Geest

 1. Gods volheid
 2. Gods eenheid

 

De Geest werkt niet solo. De Vader, de Zoon en de Geest zijn altijd samen. God is liefde.
De ‘drie’ in de Drie-één-heid staat voor Gods volheid, rijkdom, overstromende liefde.

In 1 Korintiërs 12 wijst Paulus op de eigen inbreng van ieder van de drie Personen in God:

Dia 5

Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest;
er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer;
er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweegbrengt.

1 Korintiërs 12 vers 4-6

Hier zie je de drie Personen met ieder hun eigen aanpak. De Geest zorgt voor een rijke variatie van gaven. De Heer – dat Jezus – laat zien hoe je dienend ermee bezig kunt zijn, zoals Hij. En alles gaat terug op de Vader, de Schepper die je maakte zoals je bent.

Als je kijkt naar de eigen taak van ieder van de drie, krijg je wel een idee wat een gave is.
Wat is dat precies?

Een gave is een talent dat je van je Schepper gekregen hebt. Ieder van ons is anders. Er zijn mensen die een goed verstand ontvingen. Anderen hebben gouden handen gekregen.
Ieder mens kreeg talenten mee. En wat zie je om je heen vaak gebeuren?

Dia 6

Mensen zijn er trots op en blazen het op. Misschien zit jij wel elke dag in die sfeer op je werk. Je kunt het. Je hebt je talenten. Streef naar succes. Je kunt het!

Die sfeer is er niet als het over een gave gaat. Een gave is iets wat je gebruikt op de weg van Jezus. Hij die zo machtig veel talenten had, was niet op succes uit. ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden’ – zei Hij – ‘maar om te dienen…’[4]

Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft Zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept, om te dienen iedere dag,
gedragen door Zijn liefd’ en kracht.

Je leert wat een gave is als je denkt aan het werk van de Vader, de Zoon en de Geest.
Vader schept je als een begaafd mens. Jezus leert je ermee te dienen. En de Heilige Geest maakt je er actief mee in de gemeente. Hij versiert de kerk met gaven.

Het woord ‘gave’ is in het origineel charisma. Charisma is in onze taal iets positiefs, het is een warme uitstraling, zoiets als van koningin Máxima. Daarmee versiert de Geest de kerk van Jezus.

Dia 7

Je gave is wat God je Schepper je geeft
om er als Jezus God en je naaste mee te dienen
in en vanuit de gemeente van de Geest.

En dat geldt voor iedereen. Kijk maar wat onze tekst zegt:

Dia 8

NBV:

in iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

NBG:

aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

Aan ‘iedereen’ – benadrukt Paulus – wordt het gegeven in de kerk. Het is een cadeau. Het is genade. Iedereen kan het krijgen, zelfs de grootste stumper zoals ik.

Wat is uw gave? Wat doe jij met jouw talent voor God?
Of laat je anderen de zaken opknappen in de gemeente?

Wat denk je dat je Schepper daarvan vindt?
Wat zou Jezus zeggen tegen zulke egotrippers?

Ja, je bedroeft de Geest die de Geest van vuur is, van inzet en vreugde, en niet van luiaards die op de tribune zitten toe te kijken hoe anderen het werk in Gods gemeente doen. Nee, pas als iedereen meedoet, is het echt feest van de Geest.

Dia 9

Dat is het thema:     GAVEN = het feest van de Geest

 1. Gods volheid
 2. Gods eenheid

De Vader, de Zoon en de Geest werken samen in volstrekte harmonie.
De ‘één’ in de Drie-één-heid betekent eenheid.

In 1 Korintiërs 12 benadrukt de apostel Paulus dat in de gemeente ieder een aparte gave heeft en dat al die variatie goed is voor de eenheid. Dat legt Paulus uit – lazen we – door de gemeente te vergelijken met een lichaam waar al die verschillende onderdelen – oog, oor, neus, voet – samen één lichaam vormen. En wat komt er dan een positieve kracht vrij als al die gaven elkaar versterken. Paulus noemt er een aantal op:

Dia 10

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

Aan de een wordt door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de een ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen.

En weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is.

1 Korintiërs 12 vers 8-10

Wanneer je ‘het verkondigen van wijsheid’ als gave hebt, kun je iets zeggen waarmee je de gemeente opbouwt. Wanneer je een ‘groot geloof’ als gave kreeg, kun je je met twijfel worstelende broeder of zuster laten zien wat vertrouwen is.
En wie handig is, heeft een mooi talent van God gekregen. Je kunt dat talent voor jezelf gebruiken. Dan ga je al je vrije tijd voor jezelf bezig. Je werkt misschien zwart om je portemonnee te vullen. Zo kom je wel steeds verder van God af. Maar wie door de Geest in dienst wordt gesteld, klust graag om te helpen.

Dia 11

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

Goed – maar: wat bereik ik er dan mee als ik mijn tijd en inzet geef? Oké, die vraag snap ik. Als er een appèl op je gedaan wordt om je gave in te zetten, mag je ook de vraag stellen: waarvoor? Het is eigenlijk de vraag: waarvoor zijn we gemeente? Wat is het doel van ons gemeente-zijn?

Dia 12

Wij zijn al een paar seizoenen op weg om elkaar te vertellen wat het doel is van gemeente-zijn.

 • Het eerste doel is de eer van God. Het thema was genade. Waar genade beleefd wordt, wordt God geprezen.
 • Het tweede doel van gemeente-zijn is samen-zijn. Dat is dit jaar het thema. Het gaat om gemeenschap. Het gaat erom de liefde te delen.
 • En het derde doel is uitstraling. Een charismatische gemeente heeft uitstraling. En als er mensen op afkomen, moeten we kunnen getuigen van de hoop die in ons is.

Dat is het doel van gemeente-zijn.
Wat hebben we nodig om zo gemeente te zijn?

Wat is er nodig voor Gods lof?
Aanbiddende erediensten: muzikanten, kosters, koffieschenkers, welkomers.
En wat is eer nodig om samen kerk te zijn?
Warme contacten: bezoekers, wijkcoördinatoren, leef-mee-dienst.
En wat is er nodig voor een open kerk?
Overtuigde christenen: verwelkomers bij de kerk, mensen die folders rondbrengen, anderen die iemand het evangelie vertellen.

Oké, moet ik me nu verplicht voelen om wat te doen?
Ik zou je deze vragen willen stellen:
Waarom maakte God je?
Waarom gaf Christus zijn leven voor je?
Waarom geeft de Geest van het enthousiasme je een plek in deze gemeente?

Wat wil je met je leven?
Wat heb je gedaan?

Daar gaat in ieder geval het gesprek met je Heiland over aan het eind van je leven.

AMEN

 


[1] Handelingen 2 vers 1.

[2] Psalm 104 vers 30.

[3] Galaten 5 vers 22-23.

[4] Marcus 10 vers 45.

Reacties zijn gesloten.