2. Gaven – de vreemde talen | 1 Korintiërs 14:20-22

Liturgie

 1. Votum = psalm 67:1
 2. Zegen 
 3. Zingen psalm 67:2
 4. Gebed 
 5. Lezen 1 Korintiërs 14 in BGT 
 6. Zingen Opwekking 689 Spreek o Heer
 7. Tekst 1 Korintiërs 14:20-22 
 8. Preek
 9. Zingen psalm 87:1(a).2(v) 3(m) 4(a) (Levensliederen)
 10. Gelegenheid voor vragen
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen Weerklank 206:1-2  (mel.psalm 118)
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen Lb 444:1
 16. Zegen

 

Preek

Geliefden in Christus,

Als je steeds over missionaire gemeente praat en niet meer toekomt aan het bezoeken van jongeren, weduwen en ouderen, ben je fout bezig.
Als je steeds bezig bent met het bezoeken van jongeren, weduwen en ouderen, en niet toekomt aan het uitdragen van Gods Woord, ben je net zo fout bezig.

Het gaat in de kerk om opbouw, maar ook om uitbouw.

God wil daar gaven voor geven. Dat zie je ook bij de gave van het spreken in vreemde talen. Dat is van betekenis voor de kerk, maar ook buiten de kerk. We lezen in 1 Korintiërs 14.

Dia 1

Binnen

Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Er mogen twee, hoogstens drie van u in klanktaal spreken, ieder op zijn beurt en bovendien met iemand die de uitleg geeft. Is er niemand die dit kan, dan moeten ze zwijgen en alleen voor zichzelf tot God spreken.

1 Korintiërs 14 vers 26-28

Buiten

Klanktaal is … een teken dat niet bestemd is voor gelovigen maar voor ongelovigen, en profeteren is niet voor ongelovigen.

1 Korintiërs 14 vers 20-22

Dia 2


HET GAAT BIJ VREEMDE TALEN OM

 1. een teken - buiten
 2. een lied - binnen

Als we nadenken over de gave van de vreemde talen, is het goed te beginnen bij de eerste keer dat mensen in vreemde talen spreken. Dat is bij de komst van de Heilige Geest. Dan zet God de deur weer open naar de wereld. In veel talen zal het goede nieuws over Jezus’ redding klinken.
En Israël dan?

Ze zijn niet meer automatisch Gods volk. Alleen via geloof in de Messias mogen zij bij God horen. En als ze niet in Hem geloven, zal God hen straffen. Als ze zich blijven verzetten, zullen ze mensen in vreemde talen horen spreken.
Dat lazen we in 1 Korintiërs 14.

Dia 3

Er staat in de wet: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren-zegt de Heer.’

1 Korintiërs 14 vers 20-21

Als Paulus hier de wet noemt, heeft hij het over Jesaja 28. Laten we samen lezen wat Jesaja zegt.

Dia 4

‘Hoor hem: “Tsav latsav, tsav latsav, kav lakav, kav lakav,
beetje van dit, beetje van dat.”'

Inderdaad, door mensen met een vreemde tongval,
in een andere taal, spreekt de HEER tot dit volk.

Ooit heeft hij tegen hen gezegd:

‘Hier is rust, hier vind je verpozing,
laat wie vermoeid is hier rusten.’
Maar ze weigerden naar hem te luisteren.

Daarom horen zij nu van de HEER:
‘Tsav latsav, tsav latsav, kav lakav, kav lakav,
beetje van dit, beetje van dat.’
En zo gaan ze op weg, maar ze struikelen,
ze raken gewond, verstrikt, en worden gevangen.

Jesaja 28 vers 7-13

Dat gaat over de tijd van koning Hizkia. Ze hadden toen de neiging om hun houvast te zoeken bij sterke volken als Assyrië of Egypte, en niet bij God. Jesaja zegt er wat van. En dan maken ze hem belachelijk. Ze doen hem na en zeggen dat hij als een kind tegen hen brabbelt: Tsav latsav, tsav latsav. De straf die ze krijgen, is dat ze inderdaad iemand tegen hen zullen horen brabbelen. Zo klonk de taal van de Assyriërs hun namelijk in de oren. Ja, God zal zo tot hen spreken in een vreemde taal.

Dia 5 kaart Assyrië

Dat is gebeurd. Op een bepaald moment staat het leger van Assyrië voor Jeruzalem. Ze horen die vreemde taal. Dat is Gods straf omdat ze niet op Hem wilden vertrouwen. Ze wilden niet geloven. Die tekst uit Jesaja schrijft Paulus over:

Dia 6

Er staat in de wet: ‘Ik zal tot dit volk spreken door mensen die vreemde talen spreken, door de mond van vreemdelingen, en zelfs dan zullen ze niet naar mij luisteren-zegt de Heer.’

1 Korintiërs 14 vers 21

Want wat Jesaja meemaakte, had ook Paulus beleefd.

Hij bracht het evangelie in Korinte. Maar de joden wilden er niet aan. Ze gooiden Paulus de synagoge uit en ze lasterden God.[1] Maar dan zullen ze mensen in andere talen horen spreken over God. God vertrekt als het ware uit de synagoge en woont nu in de gemeente van de Geest waar ze nu in andere talen spreken.

Dia 7

Als je de situatie in gedachten hebt, snap je ook Paulus’ conclusie in vers 22: klanktaal (spreken in vreemde talen) is dus een teken dat niet bestemd is voor gelovigen, maar voor ongelovigen (nl. ongelovige joden).

Ik kreeg deze vraag: Wat is het doel van klanktaal en daarna de uitleg van die klanktaal, als er al de gave van het woord (en uitleg van het woord) aanwezig is?
De betekenis is: God laat zijn volk merken dat Hij nu niet meer in de synagoge, maar in de kerk van de Geest bezig is.

Dia 8


HET GAAT BIJ VREEMDE TALEN OM

 1. een teken - buiten
 2. een lied - binnen

Het spreken in vreemde talen betekent dus dat God over heel de wereld werkt. Overal klinkt het lied op zijn grote daden. In vreemde talen hoor je aanbidding. Dat zie je als je vers 2 uit 1 Korintiërs 14 in de Herziene Satenvertaling leest.

Dia 9

NBV:

Iemand die in klanktaal spreekt, spreekt niet tot mensen maar alleen tot God. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de Geest spreekt hij onbegrijpelijke taal.

HSV:

Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.

1 Korintiërs 14 vers 2

Een ‘geheimpje hebben’ betekent dat je een verrassing hebt om iemand blij te maken. God had zo’n verrassing. Hij ‘verklapt’ het aan de apostelen en profeten. Paulus schrijft in Efeziërs 3:

Dia 10

Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

Efeziërs 3 vers 5-7

Iedereen mag komen. Dat is toch zo geweldig. De deur naar de wereld ging open en het evangelie gaat wereldwijd klinken.

Dia 11

Jezus gaf daarvoor zijn bloed. Zijn Geest trekt de wereld in met dat geweldige nieuws. Hij doorbreekt de grenzen.

Het spreken in vreemde talen is het feest van de Geest. Paulus genoot er zelf ook van. Hij sprak zelf in vreemde talen. Het was bijzonder. Later raakt iedereen er meer aan gewend dat God uit alle volken zijn kerk vergadert. Het teken van Pinksteren raakt dan ook wat meer op de achtergrond. Het verdwijnt.

Dat staat ook in 1 Korintiërs 13, weet je nog? Daar schreef Paulus dat dat spreken in vreemde talen een keer zou ophouden. God zal eens een einde maken aan profetieën en kennis, maar dat teken van de talen stopt uit zichzelf, staat er letterlijk. Dat zien we als we de tekst in de Herziene Statenvertaling lezen:

Dia 12

De liefde vergaat nooit.
Wat dan profetieën betreft,            zij zullen tenietgedaan worden,
wat talen betreft,                              zij zullen ophouden,
wat kennis betreft,                           zij zal tenietgedaan worden.

1 Korintiërs 13 vers 8-9

Ik kreeg deze vraag: Waarom ga je in een gemeente in tongentaal spreken, als daar onduidelijkheid over komt, je kunt God toch ook prijzen in het Nederlands?
Ja, dat klopt. In Korinte was het spreken in vreemde talen het feest dat de deur naar de wereld was opengegaan. Maar dat teken kon na verloop van tijd verdwijnen. Als de inhoud maar blijft.

En wat is de inhoud?

Dia 13

Aanbidding.
Een lied voor God.

Aanbidding is in lied of gebed zeggen dat God groot is. Je richt je op Hem. Dat brengt je dichter bij God. Het bevrijdt je van jezelf. Het geeft je oog voor de mensen naast je. En God komt in het centrum van je leven te staan. Dat geeft je vertrouwen, hoop en moed. Ja, het maakt je blij als je Gods goedheid roemt: wie is zo goed als Hij – daar word je toch blij van!?

AMEN.

 


[1] Handelingen 18 vers 6.

Reacties zijn gesloten.