3. Gaven – profetie & vreemde talen | Verwerkingsvragen

1 Korintiërs 14

De profetie = preek morgendienst

 1. Wat is het verschil tussen profetie als ambt en profetie in de gemeente?
 1. Hoe toets je of een profetie echt van de Geest is? Betrek deze teksten erbij.

We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.

Romeinen 12 vers 7

Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft.

1 Tessalonicenzen 5 vers 19-20


 

De vreemde talen = preek middag

 1. Wat is het verschil tussen spreken in vreemde talen of klanktaal (vertaling NBV)?
 1. Wat betekent het dat spreken in vreemde talen een teken is voor ongelovigen?

 

Verwerkingsvragen

 1. Profetie is ‘een ‘rechtstreekse openbaring’.
  Het kan hier de duiding van een eigentijdse situatie in het licht van Gods Woord betreffen.
  Het kan ook gaan om een scherp inzicht in de persoonlijke situatie van een broeder of zuster in een pastorale ontmoeting.

  Mee eens??

 1. In vreemde talen wordt God geloofd (Handelingen 2 vers 11).
  Welke plaats heeft aanbidding in onze erediensten?
  Wat doet aanbidding met je geloof?
 1. Wat betekent 1 Korintiërs 14 voor de (verdere) invulling van de liturgie in de kerkdienst?

 2. Bespreek de argumenten voor en tegen een vrouw op de preekstoel.
  Het gaat er in deze ronde niet om wat jouw visie is, maar wat de Bijbel zegt. Als je de argumenten hebt uitgewisseld, kun je gaan bidden om Gods leiding en een afspraak maken voor een volgende bijeenkomst over dit onderwerp (als je wilt).

 

Een vrouw als onze predikant?

Ja, man en vrouw hebben gelijke waarde

Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

Galaten 3 vers 28

Nee, man en vrouw hebben een verschillende positie

Een vrouw dient zich gehoorzaam en bescheiden te laten onderwijzen; ik sta haar dus niet toe dat ze zelf onderwijst of gezag over mannen heeft; ze moet bescheiden zijn.
Want Adam werd als eerste geschapen, pas daarna Eva. En niet Adam werd misleid, maar de vrouw; zij overtrad Gods gebod.

1 Timoteüs 2 vers 11-14

Ja, ze mag spreken

Iedere man die met bedekt hoofd bidt of profeteert, maakt zijn hoofd te schande. Maar een vrouw maakt haar hoofd te schande wanneer ze met onbedekt hoofd bidt of profeteert, want ze is in dat geval precies hetzelfde als een kaalgeschoren vrouw.

1 Korintiërs 11 vers 4-5

Nee, ze moet zwijgen

Vrouwen moeten gedurende uw samenkomsten zwijgen. Ze mogen niet spreken, maar moeten ondergeschikt blijven, zoals ook in de wet staat. Als ze iets willen leren, moeten ze het thuis aan hun man vragen, want het is een schande voor een vrouw als ze tijdens een samenkomst spreekt.

1 Korintiërs 14 vers 34-35

Reacties zijn gesloten.